PITy roczne - krajowe i zagraniczne

Ksiegowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych)
 • nadzór głównego księgowego dla przedsiębiorców posiadających własny dział księgowości
 • opracowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych UE i innych transakcji zagranicznych

Doradztwo prawne i podatkowe

 • porady radcy prawnego
 • porady biegłego rewidenta
 • przygotowywanie umów spółki przez prawnika
 • przygotowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi
 • bezpłatna pomoc i porady przy zakładaniu nowej firmy

Kadry/płace

 • sporządzanie miesięcznych list płac
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych, kontraktów
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach - PIT-11, PIT-4R
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracownika w ZUS
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych
 • rozwiązywanie problemów z zakresu Prawa Pracy
 • obsługa dofinansowań PFRON
 • optymalizacja obciążeń w zakresie ubezpieczeń społecznych

Usługi dodatkowe

 • rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane VZM
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników
 • rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretacją indywidualną
 • reprezentacja Klienta przy kontrolach ZUS, PIP, US
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z wierzytelnościami - wezwań do zapłaty, not odsetkowych

Zapraszamy do kontaktu z Finans Partner Plus - biurem rachunkowym Bydgoszcz Miedzyń.


(C) 2017 Finans Partner Plus sp. z o. o.